Velká Amazonie

       

Tato nadační společnost je založena nadšenci a odborníky v jedněch osobách na problematiku indiánských etnik Amazonie a životního prostředí amazonských deštných pralesů, z nichž někteří se těmito aktivitami zabývají i více než třicet let a mají za sebou i rozsáhlou činnost vědeckou, publikační, pedagogickou a řadou let terénních výzkumů v různých oblastech kulturního regiónu Velká Amazonie. Právě z těchto důvodů byl vybrán i název největšího kulturního regiónu latinskoamerického subkontinentu k názvu naší nadace.Obecně řečeno, cíle naší nadace jsou multikulturní výzkum globálního charakteru s konkrétním úsilím podpory tradičního života indiánských komunit Velké Amazonie, což nelze logicky oddělit od výzkumu deštných amazonských pralesů s jejich faunou a flórou, neboť vztah přírody a přírodních národů zde žijících je velmi úzký a přímo úměrný: obnova, záchrana a existence indiánských etnik a jejich životního prostředí na jedné straně či likvidace obojího na straně druhé jde v ruce v ruce, proto že  na sebe navzájem navazuje a souvisí. Jedna strana, Indiáni, svými tradicemi přirozeně, i když nevědomky, hájí a ochraňují své životní prostředí a naopak komplex amazonských deštných pralesů umožňuje jejich existenci, existenci obyvatel udržujících svoji kulturu po tisíce let, kulturu jež pochází z dětských let planety Země. K úctě našich předků, k úctě matky Přírody a naší Země a potažmo i nás samotných i budoucích generací, je naší povinností hájit zájmy těchto přírodních národů a jejich životní prostředí, které oboje tvrdě zkouší a trpí nebývalým rozmachem naší technické západní civilizace. Nejde o to omezit náš rozvoj a pokrok, ale získat podporu k ochraně této části světa, kde ve vzájemné harmonii žijí její obyvatelé s přírodou. Naše nadace velká Amazonie chce výzkumem, studiem a dokumentací indiánských  komunit a jejich životního prostředí přispět k udržování této harmonie. Ostatně naše západní civilizace významně profituje na této části světa i na jejích obyvatelích, ale jde, bohužel až na vzácné výjimky, pouze o jednostranně výhodný vztah. Z Amazonie získáváme mj. celou řadu přírodnin (uran, zlato a jiné vzácné kovy, diamanty, naftu, elektrickou energii z energie vodní, tropické ovoce, drogy, léčiva, parfémy a další vzácné substance), ale  využíváme i samotné znalosti Indiánů (především léčitelství a zelená medicína, zemědělský systém obhospodařování půdy v amazonských deštných pralesech, etnická hudba a výtvarné umění). Jde tedy o to použít alespoň malou část zisků naší západní civilizace k zachování a udržování harmonie života amazonských Indiánů a jejich  životního prostředí, jako jednoho z významných dědictví lidstva, cestou cílů naší nadace.

     V Městském muzeu v Ústí nad Labem, kde je sídlo naší nadace, vznikne Muzeum indiánských etnik Amazonie, vytvořených nejen ze soukromých již stávajících sbírek, ale především z nových sběrů v rámci činnosti nadace, tak i Centrum amazonských studií, jež bude konkrétně podporovat studium a terénní výzkum ve Velké Amazonii. Tento výzkum, jež bude soustřeďovat poznatky ve všech vědeckých oborech týkajících se tohoto kulturního regiónu (archeologie, etnografie, antropologie, historie, ekologie, sociologie, biologie, zoologie, atp.) bude mít dva hlavní směry, řekněme dva hlavní vlajkové projekty, a to výzkum a ochranu indiánských komunit velké Amazonie  Projekt Caura a výzkum a ochranu jejich životního prostředí, amazonských deštných pralesů  Projekt Jaguár. Chceme především a také podporovat a vyvolávat zájem naší mladé generace k těmto problematikám, k těmto cílům a k tomuto způsobu myšlení, a proto vysílat je do prostoru velké Amazonie, kde hodláme časem, zřejmě ve venezuelské části Amazonie, vybudovat určitý typ základny k naplnění těchto našich cílů.

  nahoru