Prohlášení

Tato společnost (o.p.s.) nadačního charakteru se zakládá s významnou podporou Města Ústí nad Labem (ne vše musí být v Praze,že) a na základě všestranné a tím zcela výjimečné politické schody zdejších stran se sídlem v  nádherné a rozlehlé klasicistní budově centrálně umístěného Městského muzea, od kterého jsme získali více než 400 m2 na výstavní akce,expozice,depozitáře a kanceláře za nájem jedné koruny ročně. Vzhledem k mé více jak třicetileté aktivitě v oblasti Latinské Ameriky (naposledy jako velvyslanec ČR v Kolumbii a Ekvádoru) jsem byl vyzván, abych právě zde založil jak Muzeum Amazonských Indiánů, tak i Centrum amazonských studií, čímž by vznikla neobvyklá báze k prohlubování znalostí především v oblasti ekologie, antropologie, historie, ale i botaniky a zoologie, atp. této výjimečné oblasti světa, která svým bohatstvím, jak v oblasti materiální tak i duchovní a kulturní má nám stále co říci.

Chceme pojmout toto centrum jako velmi živou instituci, která díky svým sponzorům bude nejen realizovat řady společenských a kulturních aktivit v ČR (přednášky, publikace, výstavy, expozice, konference, atp. i ve spolupráci s velvyslanectvími zemí Latinské Ameriky),  ale bude nabízet své atraktivní prostory, knihovnu, videotéku, sbírky, atp. studentům a i ostatním zájemcům o tuto oblast světa a dále bude udělovat stipendia věnovaná na prohlubování znalostí a na vědeckou činnost přímo v Amazonii. Uvažujeme vybudovat v některé z amazonských států Jižní Ameriky jistou základnu, kam bychom naše stážisty vysílali. Během času vybudujeme zmíněné muzeum amazonských etnik a to jak ze sbírek soukromých sběratelů ( osobně věnuji celou svoji rozsáhlou sbírku), tak i ze sbírek zajištěných činností naší společnosti v samotné Amazonii.

Vzhledem k těmto všem aktivitám se domníváme, že budeme velmi zajímaví i pro budoucí sponzory a spolupracovníky, kteří prostřednictvím naší činnosti budou na veřejnosti zviditelněni, mj. jako ti, kteří podporují ochranu přírody amazonských deštných pralesů a jejich obyvatel, také jedněch z posledních přírodních národů planety, ale i studium tohoto regionu. Pro ty nejvýznamnější nabízíme místa ve správní či dozorčí radě.

 

V Praze, duben 2002                                            Mnislav  Zelený

 

nahoru