Čeští vědci a studenti mají příležitost zúčastnit se výzkumu na terénní základně v Amazonii

Unikátní příležitost zúčastnit se výzkumu přímo v terénu ve venezuelské Amazonii mají nyní čeští vědci a studenti. Konkurz na získání možnosti dvou- až tříměsíčního pobytu na terénní vědecké základně, vybudované na území a ve spolupráci s indiánským etnikem Yekwana z osady Nichare, vyhlásila obecně prospěšná společnost Velká Amazonie. „Je to skvělá příležitost jak pro naše experty, tak i pro dobré studenty,“ ocenil nabídku společnosti Velká Amazonie náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko. Zdůraznil zároveň, že veškeré aktivity probíhají přímo ve spolupráci s původními obyvateli z kmene Yekwana.

„Naše společnost založená odborníky, kteří se již po desetiletí věnují Amazonii, si vytyčila cíl otevírat prostřednictvím indiánských etnik, s kterými je v úzkém, přátelském styku, dveře českým expertům i studentům do unikátního prostředí Amazonie s obrovským nepoznaným potenciálem v celé řadě vědeckých oborů, jež je bohužel neustále ohrožován naší civilizací,“ vysvětluje Mnislav Zelený ze společnosti Velká Amazonie. Společnost již několik let pomáhá indiánům Yekwana, a právě proto má možnost působit přímo na jejich autonomním území. „Může se zdát, že Amazonie je pro nás vzdálená. Ale ochrana biodiverzity je úkol celosvětový a patří i k evropským prioritám. Proto velice vítáme, že se můžeme podílet takto přímo na aplikovaném terénním výzkumu, jehož výsledky budou užitečné nejenom pro nás, ale i přímo na místě,“ říká náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko.

Podporu mohou získat zejména vědci a studenti oborů biologie, zoologie, hydrologie, klimatologie, ekologie, tropické lékařství, tropické zemědělství a dalších odvozených a příbuzných disciplin. Výzkum, jehož cílem je poznání biologické a ekologické rozmanitosti, bude probíhat v součinnosti s etnickou skupinou Yekwana a jeho výsledky by měly být využitelné právě i pro indiány Yekwana a udržování tradičních forem jejich způsobu života.

Výzkum bude probíhat na zcela nové základně Danta (Tapír) postavené indiány Yekwana z osady Nichare pro společnost Velká Amazonie na ostrově na řece Rio Nichare. K dispozici bude vlastně celé jejich autonomní území o rozloze 27 000 km2, včetně pohoří Maigualida a povodí přítoků Río Caura (Río Nichare, Río Tabaro).

Podmínky pro účast v soutěži: odborné předpoklady (vzdělání, seznam relevantních publikací), návrh projektu vědeckého výzkumu, znalosti španělštiny na základní dorozumívací úrovni, fyzické předpoklady a schopnosti pro život v terénu deštných pralesů, nekonfliktní typ, následná prezentace výstupů a vědeckých prací vždy s uvedením naší společnosti díky níž se tato práce mohla uskutečnit, popřípadě možnost finanční spoluúčasti.

Navrhované projekty zasílejte e-mailem na adresu gran_amazonia@hotmail.com nebo Kolumbie98@centrum.cz do 31. 4. 2005. S dalšími případnými dotazy se také obracejte na stejnou adresu nebo na mobil 604 263 868. Výběr projektů provede správní rada společnosti Velká Amazonie na základě dobrozdání externích odborníků z akademické obce.

Garantem činnosti o.p.s. Velká Amazonie jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, národní parky ČR a město Ústí nad Labem.

Další informace:
http://www.granamazonia.cz

Poznámky:
[1] Velká Amazonie, o.p.s., Ústí nad Labem, Masarykova 1000.

Vážení přátelé, toto je poslední verze našeho konkurzu po připomínkování nám. ministra životního prostředí dr. L. Míka, následně schválená společností Velká Amazonie, o.p.s.

Správní rada společnosti Velká Amazonie, o.p.s. Mnislav Zelený