"Bankovky" Ara

Na popud prezidenta České sekce Mezinárodní společnosti pro bankovky ing. Evžena Škňouřila a za sponzorské spoluúčasti Tomáše Zilvara ze společnosti Imedia publishing vydala naše společnost 10.000 kusů "bankovek" v nominální hodnotě jeden ara, které mají sloužit jako potvrzenky za přijaté sponzorské dary ve smluvním kurzu jeden ara = 100 Kč. Hlavním motivem této řady "bankovek" jsou ptáci z oblasti deštných amazonských lesů, kterým je věnována přední strana, zatímco zadní strana patří jednomu etniku indiánů. V případě již vydané "bankovky" 1 ara se jedná o papouška ara a arawacký kmen Yawalapiti z Alto Xingú v Brazílii. V dalších hodnotách 5, 10, 20, 50 a 100 ara to budou: 5 ara - kolibřík a kmen Kofán z Ekvádoru,10 ara - čáp maribu a Wayú z Kolumbie, 20 ara - skalňák oranžový a Eceeje z Peru, 50 ara - hoacin a Yek´wana z Venezuely a 100 ara - harpyje a Yanomamo z Brazilie.

Ary byly vytištěny v pěti jazycích, kterými se hovoří ve všech amazonských zemích. Tedy ve španělštině, portugalštině, angličtině, francouzštině a holandštině. Na zadní straně je nápis : "Držením amazonských ara ochraňujete amazonské indiány a podporujete provoz indiánsko-české vědecké stanice na Río Nicharé, Venezuela". Na přední straně jsou vedle hlavy papouška ary kresby indiánů Yawalapiti: maska ducha "yakuí", geometrické symboly ryby piraně a noční pták "urutau" (z rodiny Caprimulgidae), který slouží jako soutisková značka. Na zadní straně je znázorněno typické obydlí indiánů Yawalapiti, společný dům maloka, výroba náčelnické sedačky s dvěma hlavami "urubú" (Catharista atratus brasiliensis) a symboly piraně, spřádání bavlny, kresby indiánů Yawalapiti: hlodavec "paca" (Coelogenis paca), "hipulalutaká" - geometrický symbol tváře papouška ary ve tvaru V, geometrický symbol ryby "kupati-napi" používaný na malování těla, a opět noční pták "urutau".

Tiskový arch zahrnuje všech pět jazykových mutací. Na okraji přední strany archu je výzva v češtině a španělštině doprovázená logy naší společnosti VELKÁ AMAZONIE, obecně prospěšná společnost. "Obracíme se na vás jménem společnosti Velká Amazonie, o.p.s. s výzvou o spolupráci, s výzvou o podporu na ochranu deštných amazonských lesů a jejich indiánských obyvatel. Všichni jsme totiž děti naší planety země, kterou nelze zradit, ledaže bychom chtěli opustit samy sebe". Na okraji zadní strany archu je nápis v češtině a angličtině doprovázený logy International Bank Note Society a tiskárny Victoria Security Printing, a.s., jež ary vytiskla: PAMĚTNÍ LIST. Vytištěno při příležitosti mezinárodního symposia "Svět bankovek", pořádaného Českou sekcí IBNS v Přednáškovém sále Náprstkova muzea v Praze dne 9.12.2005.

"Bankovky" ara budou originálním dokladem pro naše sponzory o předání jejich finančního daru při využití smluvního kurzu jeden ara = 100 korun. Své sponzorské příspěvky zasílejte na účet společnosti Velká Amazonie č.180416635/0300 u banky ČSOB. Na uvedenou adresu dárců bude zaslán odpovídající počet ara v požadované jazykové verzi. Pro sběratele zajišťuje distribuci ara Evropská numizmatická knihovna o.s., Václavské nám. 17, 110 00 Praha 1, která má k dispozici pro své členy kompletní sady všech jazykových mutací a tiskové archy s nízkými pořadovými čísly.

Technické parametry "bankovky" Ara


Formát bankovky - 160x70 mm, formát tiskového archu (TA) - 340x480 mm, na TA je 5 produkci - pod sebou.
Papír - ceninoý (bankovkový) - nesvítící pod UV s příměsí bavlny - 100 gr/cm - vodoznak "MUŠLE", pod UV svítící vlákna
Barvy - světlo a vodo stálé barvy CARMINE - ofsetové - použito svícení fluorescenčním barvivem u dvou přímých barev

Barevnost bankovky
Celkem čtyři přímé Pantone barvy v tomto složení:
AVERZ:
- tmavo zelená - Pantone 554
- světle zelená - Pantone 556
- žluto zelená - Pantone 457 - plněná UV svícením - do žluta
IRIS tisk - skládá se ze dvou prolínajících se barev ve složení šedo zelená 5575 - rezavo červená 501 s příměsí UV svícení - šedo zelená 5575
REVERZ:
- tmavo zelená - Pantone 554
- světle zelená - Pantone 556

Číslování
číslovač - OCRB-1 na averzu

Technologie tisku
- ofset

Ceninové prvky
- liniová - čárová kresba všech prvků obrazu
- průhledná značka
- negativní mikropísmo
- vložena gilošova kresba - za levou horní částí papouška
- dvoubarevný navazující podtisk - po obou stranách průhledové značky - kostičky v pozadí - averz
- UV svícení v samostatné barvě
- irisový tisk s UV svícením středové barvy