Aktivity společnosti Velká Amazonie, o.p.s. za rok 2011

Cestovní zpráva ze služební cesty do Venezuely v lednu 2011

Vzhledem k dočasné ztrátě kufru na lince Air France dne 3.1. 2011, jsem musel na něj čekat pár dní v Ciudad Bolívaru.Posléze jsem se přesunul do Maripy, kde na mne čekal náčelník Denys a jeho syn. V osadě Boca de Nichare na mne čekali všichni studenti, či jejich rodiče, aby si slavnostně převzali letošní stipendia. Bydlel jsem vedle chýše stařešiny Germána, který již, bohužel, není tak aktivní jako dřív vzhledem k zdravotním potížím. Přesto se občas snaží něco vyřezávat, ale není to jeho pravidelná denní činnost. Bohužel jeho sešit s mýty odvezl Denys a tak k jejich převyprávění dojde možná až za rok. Simon pokračuje ve stavbě svého obydlí z již nových materiálů, z ručně vyráběných betonových tvárnic a z prken. Alexys také již podlehl obchodování se zlatokopy a vozí jim hlavně benzin. Vicenáčelník Jhonny se v osadě již několik let nevyskytuje, býval pracovně vytížen politickými organizacemi chávezovského směru v Maripě. Nyní, jak mi sdělil, pracuje politicky v C. Bolívaru. Nicméně se mu to prý také už zajídá a uvažuje, že se vrátí k rodině. Asi dvě hodiny mi vykládal, co vlastně dělá, co organizuje mezi indiány a pro ně, ale vůbec jsem to v záplavě frázovitých vět i slov nepochopil. Ani ň. Jeho promotorem je další indián z osady Boca de Nicharé.

Další den bylo slavnostní předávání stipendií a školních potřeb pro místní školu, což si přebral maestro Camilo Estaba.Všichni byli nadšeni a smáli se. Bylo to velmi příjemné. S náčelníkem Denysem bylo dohodnuto, že naše společnost už nebude více zvyšovat počet stipendií, i vzhledem k samotné kapacitě studentů v komunitě. Počet se tedy z původních patnácti ustálí na čtrnácti stipendiích, které budou postupně přecházet, jak budou studenti končit svá studia nebo předčasně studia rušit.

Následovalo předávání mých darů a především skoro deseti kilogramů skleněných korálků, perliček, které jsem dostal jako sponzorský dar od firmy Preciosa z jejich továrny v Zásadě. Petra Pérez mne zase překvapila, když mi předala, či vlastně prodala další „guayuco“ podle starobylé fotografie z Vrázova cestopisu. Loni mi uháčkovala první typ a letos, aniž jsem o to žádal, mi uháčkovala druhý typ. Tímto neobvyklým způsobem jsem vlastně získal originály zástěrek „guayuco“ vyráběných koncem 19. století. Opětovně jsem od nich odkoupil mnoho „artesanía“, jejich výrobků, náhrdelníků, náramků a letos mne chlapci a muži překvapili, že pro mně vyřezali mnoho zvířat. Můj záměr podporovat jejich umělecké vlohy se tak daří. Loni jsem přivezl pár zvířat,letos už to byl celý zvěřinec asi deseti kusů jaguárů, kapybar, mravenečníků a želv. Denys mi dokonce vyřezal mravenečníka a opici do tvrdého červeného dřeva, což jsem viděl poprvé.

Vzhledem k tomu, že zlatá horečka spíš roste, místo aby se snižovala a s tím roste korupce vojenských skupin v této oblasti rozmístěných, není možné realizovat plánovanou cestu naší společnosti přechodem přes Serranía Washadi do osady Wasayraňa cestami horních toků Caury a Erebato přes Santa María de Erebato. Náčelník komunity Wasayraňa Antonio čeká na náš příchod už čtvrtý rok,ale jeho pozvání dále platí. Byla dohodnuta jiná variabta cestou proti Orinoku a Alto Ventuari do Wasayrani a odtud přechod Serraníe Washadi tam a zpět s návštěvou Yanomamů-Sanemů.

Na další den jsem uskutečnil ekologický sběr umělohmotných odpadků, kterých je tu vždy dost a dost. Bohužel sami indiány to nenapadne, protože jejich tradiční výchova nepočítala s umělohmotným odpadem. Chtěl bych tento program opakovat každý rok s názorným vyučováním o životním prostředí.

Z Venezuely jsem odletěl dne 14.1. 2011 do Kolumbie, kde jsem se věnoval výzkumu staré kultury Muisků v oblasti departamentu Boyacá. Jednalo se hlavně o vyhledávání a fotodokumentaci zbytků jejich paláců a religiózních míst, získávání podkladů z muzeí v Sogamosu a v Tunje a studium materiálů, starých misionářských knih, zápisků a vokabulářů. Návrat do Prahy 8.3. 2011.Mnislav Zelený, Atapana, rok 2011

Více informací naleznete v sekci Virtuální adopce