Cestovní zpráva | Virtuální adopce

Aktivity společnosti Velká Amazonie, o.p.s. za rok 2010

Cestovní zpráva ze služební cesty do Venezuely v lednu 2010

Tato cesta byla podniknuta společně s Judr.Milanem Usnulem jako verifikátorem pro předávání stipendií a školních potřeb pro základní školu v Boca de Nicharé a činnosti společnosti Velká Amazonie,o.p.s. na místě. K předávání stipendií a darů (skleněných korálků, nožů, atp.) došlo hned po příjezdu 7. ledna 2010. Naše společnost nakoupila mnoho náhrdelníků pro charitativní prodej v ČR, čímž podporujeme jejich domácí uměleckou a tradiční výrobu. Bohužel vyřezávaná zvířátka zase neměli, ale požádal jsem je, až se budeme za 14 dní vracet z rybolovu na Tábaru a Icutú, ať nějaké vyrobí. Alexis s Yorwinem, synem náčelníka Denyse, nás doprovázeli na 14 denní plavbě a rybolovu a lovu společně s dalším účastníkem, rybářem Ladislavem Faifrem. Ten jim předváděl moderní způsoby lovu a posléze jim přenechal celou svou výbavu. Po návratu z lovu skutečně k mé velké radosti Alexis, Dalvi, Moise a Yorwinyn vyrobili nádherná zvířátka: jaguáry, paky, tapíry, mravenečníky. Doufám, že se takto podporovaná aktivita rozjede a jejich tradiční dřevořezba neupadne. Poslední léta vyráběl ze dřeva již pouze Germán, který se mi často stěžoval, že ti mladí už nic nedělají. Nyní je Germán po těžké srdeční nemoci a již není tak aktivní jako dříve, ale přesto za dobu naší přítomnosti vyřezal nádhernou sedačku v tvaru „perro de agua“. Také vyrábí velké ošatky pro muzeum v C. Bolívaru.

Dále mne zde čekal náčelník Antonio z Wasayrani a osobně mne k nim pozval. Toto pozvání již tlumočil před třemi lety prostřednictvím Germána. Společně s Denysem jsme plánovali několik večerů expedici „Přechod pohoří Washadi“, tedy plavbu proti roku Río Erebato přes Santa Maria de Erebato, kam je vstup všem turistům a cizincům již po mnoho let zakázán a přechod pohoří do povodí Alto Ventuari. Denys projedná pro nás speciální povolení k průjezdu a před výstupem nás už budou čekat nosiči a průvodci z Wasayrani. Antonio má totiž jak zájem na pokračování výzkumu léčivých rostlin, tak na virtuální mladíků a dívek pro umožnění jejich studií.

Během našeho pobytu jsem přijal k virtuální adopci další mladé členy zdejší komunity. Jedná se o syna Alexise, 14 letého Dosanta, který již studuje jeden rok na druhém stupni v Maripě. Dále o děti Petry Morales, 12 letou dívku Merecia Pérez a 14 letou Emeli Pérez, která již studuje na Lyceu Saldi. Dále jsem byl požádán zajistit stipendium pro dívku Maritzu, dceru Dionisia.

Mnislav Zelený, Atapana, rok 2010

Více informací naleznete v sekci Virtuální adopce