Virtuální adopce - ADOPCE NA DÁLKU

Děti rodičů z indiánské komunity Boca de Nicharé (Wüküyadinňa) mají základní školu v yek´wanštině přímo ve své osadě. Jejich yek´wanským učitelem je Roberto. Náklady na jeden školní rok jsou poměrně dost nízké. Zájem naší společnosti Velká Amazonie je však po dohodě s náčelníkem Edacumadim orientován na starší děti, kteří pro své schopnosti chodí do středních odborných škol většinou v Ciudad Bolívar a v jeho okolí. Jedná se většinou o internátní školy zemědělského charakteru. Samozřejmě, že jejich náklady školného jsou o něco větší, což činí jejich rodičům žijícím v pralese značné potíže. Naším zájmem je, aby tyto děti dokončily svá studia, vrátily se zpět do své osady a svými znalostmi tam pozvedly životní úroveň.

Virtuální adopce yek´wanských dětí z této komunity studujících střední školy v několika městech Venezuely se týká pouze finanční podpory jejich školného, kapesného a cestovného domů, která činí za celý školní rok 6.300,- Kč. Tyto peníze by se zasílaly buď přímo bankovním převodem do jednotlivých škol, kde děti studují (což ovšem zase stojí něco na poplatcích), nebo v případě cesty někoho z nadace do Venezuely by se peníze osobně předaly, což je vždy jednou do roka. Podmínka, která jim byla sdělena, že děti musí být v občasném internetovém spojení se svými virtuálními rodiči a mají je informovat o svém studiu a jak se jim daří, popřípadě s občasnou poznámkou od jejich učitelů. Cílem je, aby tyto děti po ukončení školy se vrátily ke své komunitě a pomohly ji svými vědomostmi.

Vzhledem k tomu, že Venezuela má nádhernou přírodu, kam jezdí spousty turistů, možná byste si po čase mohli udělat do Venezuely i výlet a při té příležitosti se s dětmi setkat. I Váš výlet bychom mohli zorganizovat.

V případě Vašeho zájmu spojte se s námi na telefonním čísle 604263868
anebo prostřednictvím e-mailu: gran_amazonia@hotmail.com


Služební cesta v lednu 2012 (výtah)

……Na další den se měli všichni k předávání stipendií od svých kmotrů a kmoter slavnostně obléknout i namalovat. Všichni studenti a studentky si opravdu vzali na sebe ozdoby kolem krků a ramen a namalovali své tváře. Udělali mi radost, bylo to až dojemné. Nový místní maestro Henry Caura si také převzal sešity, pohádky, omalovánky, tužky, barvičky, ořezávátka, tužky, křídy, atp.

Předávání školních potřeb pro základní školu a finančních prostředků v lednu 2012, na které přispěla i Lucie Vondráčková. Přijímá je nový maestro Henry Caura:Služební cesta v lednu 2011 (výtah)

............Další den bylo slavnostní předávání stipendií a školních potřeb pro místní školu, což si přebral maestro Camilo Estaba.Všichni byli nadšeni a smáli se. Bylo to velmi příjemné. S náčelníkem Denysem bylo dohodnuto, že naše společnost už nebude více zvyšovat počet stipendií, i vzhledem k samotné kapacitě studentův komunitě. Počet se tedy ustálí na čtrnácti patnácti stipendiích, které budou postupně přecházet, jak budou studenti končit svá studia nebo předčasně studia rušit.

Předávání školních potřeb pro základní školu a finančních prostředků v lednu 2011:Služební cesta v lednu 2010 (výtah)

Během našeho pobytu jsem přijal k virtuální adopci další mladé členy zdejší komunity. Jedná se o 14 letého Dosanta, který již studuje jeden rok na druhém stupni v Maripě. Dále o děti Petry Morales, 12 letou dívku Melicía Pérez a 14 letou Emeli Pérez, která již studuje na Lyceu Saldi. Dále jsem byl požádán zajistit stipendium pro dívku Maritzu, dceru Dionisia.

Předávání školních potřeb pro základní školu a finančních prostředků v lednu 2010:Služební cesta v únoru a březnu 2009 (výtah)

Peníze stipendií byly předány osobně rodičům sedmi dětí, kteří mi zároveň předali dárky virtuálním rodičům. Roberto mi jako první dal i vysvědčeni svého syna José Luise Domingueze "Karesiwa", které uveřejním v kapitole virtuální adopce. Tento rok studia končí a bude se snažit o vstup na univerzitu studovat veterinářství. V případě, že bude dál studovat, jeho stipendium bude pokračovat, ale v případe, že ne, přejde na jiného studenta. Naopak jeho dcera Liliana již studia skončila a její stipendium přechází na Robertova vnuka Celsia Domingueze, jehož vysvědčeni také předložil. Bohužel vinou špatných informaci se myslelo, že dcera Alexise, Yuraima, skončila studie, což jsem zjistil, že není pravda. Nicméně stipendium dostala, neboť zde byla nabídka dalšího virtuálního rodiče v záloze. V případě dcery Denyse, Yamileth Rodríguez "Edawiňedu", došlo k skončení jejího studia v C.Bolívaru v Colegio Santa Inés a nyní pokračuje v Maripě v Escuela Basica Unidad Educativa. Také byl Richimu, hlavnímu maestrovi základní školy v Boca de Nichare předán nákup školních potřeb pro následující rok, který jsem provedl v C. Bolívaru. Ke všem předání stipendií byla učiněna fotodokumentace.

Maestro Richi přebírá školní potřeby pro rok 2009:

Během jednání v společenské "churuatě", která vznikla ze staré churuaty-skladu artesanie a prostoru pro radiové spojení (dnes je radiovysílačka rozbitá), jsem sepsal seznam nových studentů:

- Celsio Dominguez "Ekuriňedu", vnuk Roberta a syn Horca Dominguez studující v Maripě.
- Ronel Caura Edeny, nar.1990, syn Simona a Aurory studuje na Universidad Bolivariana de Venezuela v C. Bolívaru.
- Henry Caura, syn Enrique Caury, nar. 1983, studuje Educación Integral na Universidad Experimental de Guayana v C.Bolívaru.
- Yung Lee Rodriguez "Makuňawaniyua", syn Denyse, nar.1996, bude studovat v Maripě.
- Miguel Estaba "Tacuňawana", nar.1991, studuje třetí rok ze šesti let Lyceo Farera Juan Bautista, Escuela Técnica Comercial.
- Fernando Dominguez "Katawaku Wedenchatajo", vnuk Roberta Domingueze "Wicheh´" a syn Fernanda Domingueze, bude studovat internátní školu Colegio de Granja v San Isidro nedaleko C. Bolívaru


Cestovní zpráva ze služební cesty do Venezuely v listopadu 2008

Richi, vedoucí učitel základní školy zdejší komunity, se na mne obrátil, zda by naše společnost mohla zajišťovat finanční prostředky pro nákup školních pomůcek pro všechny děti. Jednalo by se o základní pomůcky, sešity, tužky, barvičky, učebnice. Slíbil jsem, že tuto potřebu uveřejním na webbových stránkách a touto cestou hledat donátora pro asi třicet pět dětí.

Indiánské děti a škola v Boca de Nicharé:

Mnislav Zelený, Atapana, rok 2008

Donátorem školních pomůcek je od roku 2008 Ivo Macharáček.


Cestovní zpráva ze služební cesty do Venezuely v listopadu 2007

Během krátkodobé návštěvy komunity Boca de Nicharé jsem rodičům všech studentů předal poskytnuté finanční prostředky od virtuálních rodičů v ČR na další školní rok. Indiánské rodiny jim poslali po mně dárky, košikářské a ze dřeva vyřezávané výrobky a korále z tropických semen. Navíc jsem předal do rukou náčelníka komunity Denyse další finanční prostředky od společnosti Velká Amazonie, o.p.s., které budou použity na stavbu nové společenské churuaty v osadě Boca de Nicharé (stará byla letos stržena) a na údržbu naší základny Washadi.
Od září 2008 nastupují do střední školy Hogar de Santa Inéz dvě nové indiánské dívky z komunity Boca de Nicharé.

Mnislav Zelený, Atapana, 3.12.2007


Stipendium č. 1

Yurayma Yuglenis Caura Rodriguez “Mejeniyu”
stipendium od r. 2006
škola: Internátní škola Hogar de Santa Ines v Ciudad Bolivaru.
Představitelka školy: sestra Haydee Ramirez
narozena v roce 1993, dcera Alexyho Rodrigueze)
Již svého virtuálního rodiče získala na celé roky studia.
Je jím pan Václav Brož z Písku od roku 2006.
Pan Václav Brož ukončil podporu Yuraymě v roce 2008 a následně pokračují Jitka a Petr Bachorecovi z Moravy.


Yurayma Yuglenis Caura Rodriguez přebírá stipendium v lednu 2010.

Yurayma Yuglenis Caura Rodriguez přebírá stipendium v lednu 2011.
Yurayma Yuglenis Caura Rodriguez, ještě dva roky v Colegio Santa Inéz v C.Bolívaru.
Yurayma Yuglenis přebírá stipendium v lednu 2012.

Stipendium č. 2

Yamileth Rodríguez
stipendium od r. 2006
škola: Internátní škola Hogar de Santa Ines v Ciudad Bolivaru.
(narozena v roce 1990, dcera Denyse Rodrigueze)
Již svého virtuálního rodiče získala na rok studia.
Je jím paní PhDr. Hana Sorrosová z Prahy od roku 2007.
Od roku 2008 přešla do školy Escuela Básica, Unidad Educativa v Maripě.
PhDr. Hana Sorrosová i nadále hradí její studijní náklady.Yamileth Rodríguez přebírá stipendium v lednu 2010.

Yamileth Rodríguez přebírá stipendium v lednu 2011. Tento rok 2011 vychází ze školy jako bakalář a od roku 2012 přechází toto stipendium na Melicía Pérez

Melicía Pérez (matka Petra Morales)
stipendium od r. 2006
škola: Liceo Rio Orinoco, Ciudad Bolívar

Matka Melice Pérez Petra přebírá stipendium v lednu 2012

Stipendium č. 3

José Luis Dominguez

stipendium od r. 2006
škola: Escuela Agronomica Salesiana San Jose ve státě Barinas
Představitel školy: páter Jhony
(narozen v roce 1987, syn Roberta Domingueze “Wicheh´”)
Již svou virtuální matku získal na celou dobu pětiletého studia.
Je jí Anička Tomcová od roku 2007, důchodkyně, z Prahy
V letošním roce 2009 končí studia a bude se ucházet o univerzitni studium veterinářstvi. V pozitivnim případě bude jeho stipendium pokračovat, jinak přecházi na jiného studenta. Jeho konečné vysvědčení z 24.1.2009 má z 11 předmětů průměr 12,36 bodů z dvaceti možných.

Roberto Dominguez "Wicheh' " přebírá stipendium pro rok 2008-9 pro svého syna José Luise Domingueze "Karesiwa".
Roberto Dominguez se svým synem José Luis Dominguezem "Karesiwa", který převzal stipendium v lednu 2010.
José Luis „Cachicama“ přebírá stipendium v lednu 2011, Universidad C.Bolívar. Paní Anna Tomcová zesnula a tak toto stipendium není zajištěné a student nemá na rok 2012 virtuální rodiče.

Dinalva Caura (babička Aurora)
stipendium od r. 2012
škola: Colegio Santa Inés, Ciudad Bolívar
Virtuální rodič od roku 2012 je Bohdana Leederová z Prahy
Dinalva Caura přebírá stipendium v lednu 2012

Stipendium č. 4

Liliana Domínguez
stipendium od r. 2006
škola: Colegio San Ignacio del Masparro ve státě Barinas, Fe y Alegria
Představitel školy: páter Sierra
(16 letá dcera Roberta Domingueze)
Již svého virtuálního rodiče získala na rok studia.
Je jím paní Lucie Vondráčková z Prahy od roku 2007.
V roce 2008 ukončila studia a její stipendium přechází na Celsia Domingueze “Ekuriňedu”.Celsio Dominguez “Ekuriňedu”
stipendium od r. 2009
škola: Escuela Básica Unidad Educativa, Integración Alto Caura, Maripá
(narozen v roce 1993, vnuk Roberta Domingueze “Wicheh´” a syn matky Horca Dominguezové)
Jeho vysvědčení z 4.6.2008 má z deseti předmětů průměr 12,5 bodů z dvaceti možných a postupuje dál. Stipendium přebírá po Lilianě Dominguezové, takže jeho virtuální rodič je Lucie Vondráčková, která nadále hradí jeho studijní náklady.Babička Celsia přebírá stipendium v březnu 2009.
Matka Horca přebírá stipendium pro rok 2010 pro Celsa.


Celsio Dominguez “Ekuriňedu” přebírá stipendium v lednu 2011. Tento rok 2011 dokončí gymnázium v Maripě.

Celso Dominguez obnovil studia, tentokrát na Colegio San Ignacio del Masparro ve státě Barinas, Fe y Alegria a převzal stipendium v lednu 2012

Stipendium č. 5

Yurimal Rodriguez “Madiwiňedu”
stipendium od r. 2006
škola: Colegio San Ignacio del Masparro ve státě Barinas, Fe y Alegria
Představitel školy: páter Sierra
(narozena v roce 1992, dcera Denyse Rodrigueze)
Již svého virtuálního rodiče získala na rok studia.
Je jím paní Lucie Vondráčková z Prahy.
Lucie Vondráčková i nadále hradí její studijní náklady.


Yurimal Rodriguez "Madiwiňedu" s matkou Maricelou Espinozovou, která přebírá stipendium v březnu 2009.
Yurimal Rodriguez přebírá stipendium v lednu 2010.

Yurimal Rodrigue přebírá stipendium v lednu 2011. Tento rok 2011 vychází ze školy jako bakalář.

Yurimal začíná letos studovat medicinu na Universidad de Orinoco.
Yurimal Rodríguez přebírá stipendium v lednu 2012.


Stipendium č. 6

Yuleidi Caura
stipendium od r. 2008
škola: Internátní škola Hogar de Santa Ines v Ciudad Bolivaru.
Představitelka školy: sestra Haydee Ramirez
(14 letá dcera matky Isairy)
Již svého virtuálního rodiče získala.
Je jím pan Tomáš Paur.


Yuleidi s matkou, která přebírá stipendium v březnu 2009.
Yuleidi Caura přebírá stipendium v lednu 2010 a od roku 2011 přechází stipendium na Yande Rodriguez

Yande Rodriguez (syn Denyse Rodrígueze)
stipendium od r. 2011
škola: Colegio Padre Manuel Roman, Fe y Alegría

Yande Rodriguez přebírá stipendium v roce 2011.

Yande Rodriguez přebírá stipendium v roce 2012.

Stipendium č. 7

Mirka Caura
stipendium od r. 2008
škola: Internátní škola Hogar de Santa Ines v Ciudad Bolivaru.
Představitelka školy: sestra Haydee Ramirez
(13 letá dcera matky Nirsy Rodriguezové)
Již své virtuální rodiče získala.
Jsou jimi Zuzana a Robert Šinknerovi.


Mirka Caura s matkou Nirsou přebírá stipendium pro rok 2008-9 pro svou dceru Mirku
Matka Nirsa přebírá stipendium v lednu 2010 pro dceru Mirku

Mirka Caura přebírá stipendium v lednu 2011, bude studovat ještě dva roky na škole Tomas de Eres v C. Bolívaru.


Mirka Caura přebírá stipendium v lednu 2012

Stipendium č. 8

Yung Lee Rodriguez “Makunawaniyua”
stipendium od r. 2009
škola: Colegio Padre Manuel Roman, Fe y Alegría
(narozen v roce 1991, syn Denyse Rodrígueze)
Virtuální rodič je Jindřiška Žemličková ze Skochovic u Prahy.

Yung Lee Rodriguez přebírá stipendium v lednu 2010.

Matka Yung Leeho přebírá stipendium v lednu 2011, Colegio San Isidro v Tapaquire.
Yung Lee přebírá stipendium v lednu 2012.

Stipendium č. 9

Ronal Caura “Edeny”
stipendium od r. 2009
škola: Universidad Bolivariana de Venezuela, Ciudad Bolívar
(narozen v roce 1990, syn Simona a Aurory)
Virtuální rodiče jsou od r. 2009 Nataša a Petr Přibíkovi, důchodci z Prahy
Virtuálními rodiči jsou od r. 2010 Jaroslava Fořtová a Drahoslav Česák z Pardubic


Ronal Caura přebírá stipendium v lednu 2010.


Ronal Caura skončil studia a stipendium přechází na Carlo Caura, Escuela Técnica, Estado Guarico.

Carlo Caura (syn Nirsy)
stipendium od r. 2011
škola: Colegio Columbo Silva
Carlo Caura přebírá stipendium v lednu 2012.

Stipendium č. 10


Henry Caura
stipendium od r. 2009
škola: Educación de Integral, Universidad Experimental de Guayana, C. Bolivar
(narozen v roce 1983, syn Enrique Caury)
Virtuální rodič od roku 2009 je Petr Kabilka. Henry Caura přebírá stipendium v lednu 2010.
Henry Caura „Etawediana“ přebírá stipendium v lednu 2011, ještě dva roky na Universidad C.Bolívar. Náhle ukončil studia a stal se maestrem-učitelem na základní škole ve vlastní komunitě.

Alirio Caura (syn Isairy)

Isaira, matka Aliria Caury přebírá stipendium v lednu 2012.

Stipendium č. 11

Fernando Dominguez “Katawaku Wedenchatajo”
stipendium od r. 2009
škola: Colegio de Granja v San Isidro nedaleko C. Bolivaru
(narozen v roce 1993, vnuk Roberta Domingueze “Wicheh´” a syn Fernanda Domingueze)
Virtuální rodič od roku 2009 je Šárka Rezková.
Fernando Dominguez převzal stipendium v lednu 2010.

Fernando Dominguez skončil studia a stipendium přechází na Alexander Rodriguez, Colegio Fe y Alegría, 1.rok
Virtuální rodič od roku 2011 je Petr Kabilka,který přechází od Miguela Estaby,který ukončil studia.

Alexander Rodríguez (syn Alexise)
stipendium od r. 2011
škola: Internado Fe y Alegría, Estado Apure
Virtuální rodič od roku 2012 je Radka Kabilková.

Alexander Rodríguez přebírá stipendium v lednu 2012.

Stipendium č. 12


Dosanto
stipendium od r. 2010
škola: gymnázium v Maripě
14 letý syn Nieve Contrela, studuje na druhém stupni v Maripě již jeden rok
Virtuální rodič je od roku 2010 Lucie Vondráčková z Prahy.

Jeho matka Nieve Contrela přebírá stipendium v lednu 2011, gymnázium v Maripě

Dosanto přebírá stipendium v lednu 2012.

Stipendium č. 13


Maritza
stipendium od r. 2010
škola: gymnázium v Maripě
dcera Dionisia
Virtuální rodič je od roku 2010 Lucie Vondráčková z Prahy.


Maritza přebírá stipendium v roce 2011, gymnázium v Maripě

Darvin Caura (syn Enrique Caura)
škola: jednoroční kurs Curso medicinal en hospital Caicara
Darvin Caura přebírá stipendium v lednu 2012.

Stipendium č. 14


Emeli Pérez
stipendium od r. 2010
škola: Colegio Liceo Fernando Peňave, Ciudad Bolívar
14 letá dcera Petry Morales.
Virtuální rodič od roku 2010 je Josef Blokeš z Píště.
Virtuální rodič je od roku 2012 Isabela Řepková.

Emeli Pérez přebírá stipendium v lednu 2011, 3. stupeň Lyceo Bolivariano v C. Bolívaru

Emeli Pérez přebírá stipendium v lednu 2012.

Stipendium č. 15


Miguel Estaba “Tacuňawana”
stipendium od r. 2009
škola: Lyceo Farera Juan Bautista, Escuela Técnica Comercial, C. Bolivar
(narozen v roce 1991, studuje třetí rok ze šesti let, syn Miguela Estaby)
Virtuální rodič od roku 2009 je Petr Kabilka.
Virtuální rodič od roku 2012 je Lucie Vondráčková.


Miguel Estaba přebírá stipendium v lednu 2010

Miguel Estaba ukončil studia v roce 2010.

Miguel Estaba obnovil v roce 2012 studia na poslední rok opět na Lyceo Farera Juan Bautista, Escuela Técnica Comercial, C. Bolivara převzal stipendium v lednu 2012.